Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jak tworzymy przeczenie w czasie Present Simple?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

W czasie Present Simple przeczenie tworzymy w następujący sposób:

I/you/we/you/they + do not (don't) + verb (podstawowa forma czasownika)

he/she/it + does not (doesn't) verb -s

Język niemiecki
Co to jest Rugia?
około 2 godzin temu
WOS
Jak powstaje ustawa?
około 18 godzin temu
Przyroda
Jak poznawać przyrodę?
około 19 godzin temu