Język niemiecki

I liceum

Co oznacza czasownik lassen?

 
Czasownik lassen ma wiele znaczeń: zostawiać, pozwalać, kazać, dać / pozwolić się, kazać sobie coś zrobić / zlecić zrobienie czegoś. Uwaga! Zastosowanie czasownika lassen wymaga dopełnienia w bierniku.
Język polski
Co to argument?
około 8 godzin temu
Matematyka
NWD(266,385)
około 8 godzin temu
Język polski
Czym jest tragizm?
około 9 godzin temu
Język polski
co to jest uosobienie
około 10 godzin temu
Fizyka
Co to jest natężenie prądu?
około 11 godzin temu
Fizyka
Jak działa termos?
około 11 godzin temu
Biologia
Co to jest torfowisko?
około 12 godzin temu
Chemia
Jakie są rodzaje soli?
około 12 godzin temu
Chemia
Jakie jest zastosowanie tlenu?
około 13 godzin temu