Jakie właściwości mają kwasy? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Jakie właściwości mają kwasy?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Kwasy to elektrolity, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych. Wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. 

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 13 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 13 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 13 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 13 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 14 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 15 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 16 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 17 godzin temu