Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Co to jest efekt cieplarniany?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Efekt cieplarniany to zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze. Do gazów cieplarnianych zalicza się: tlenek węgla(IV) CO2, para wodna, metan CH4, tlenek azotu(I) N2O, tlenek węgla(II) CO, ozon O3

Chemia
Co to są alkiny?
około godziny temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 14 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 17 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 18 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 20 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 24 godzin temu