Jak czytamy rok w języku angielskim? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  
 -  

Język angielski
 -  
 -  

Jak czytamy rok w języku angielskim?

,
Agnieszka
17477
odpowiedziała na to pytanie
Rok w języku angielskim czytamy na dwa sposoby: podając najpierw pierwszą liczbę dwucyfrową, a potem drugą (1945 - nineteen forty five, 2011 - twenty eleven) lub jeśli w zapisie roku jest równa liczba tysiącleci i mniej niż 10 lat, wtedy czytamy rok podając tysiąclecie (2011 - two thousand and eleven, 2002 - two thousand and two, 1804 - eighteen oh four). Wszystkie lata dwutysięczne możemy przeczytać w ten sposób. Jeśli w zapisie roku jest równa liczba stuleci i mniej niż 10 lat, po podaniu pierwszej liczby dwucyfrowej mówimy "oh" (/ou/). Jeśli rok jest liczbą trzycyfrową, podajemy najpierw pierwszą cyfrę, a potem następującą po niej liczbę dwucyfrową (786 - seven eighty six).
Wideolekcja
content
5 marca 2019
Matematyka
content
6 dni temu
Matematyka
Ile to jest 108,72 : 900?
około 15 godzin temu
Matematyka
12a^2c^2*2a^4=
około 16 godzin temu