Historia
 -  II gimnazjum
 -  II gim.

Historia
 -  II gimnazjum
 -  II gim.

Czego dotyczyły traktaty welawsko-bydgoskie?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Traktaty welawsko-bydgoskie - dwa traktaty zawarte w 1657 r. Na ich mocy Rzeczpospolita, w zamian za sojusz z Brandenburgią przeciwko Szwecji, zrzekła się zwierzchności lennej w Prusach Książęcych, które były polskim lennem od 1525 roku. Prusy miały powrócić w granice Rzeczypospolitej tylko w wypadku wygaśnięcia dynastii Hohenzollernów. Utrata lenna w Prusach Książęcych okazała się fatalna w skutkach dla Rzeczypospolitej. Traktaty welawsko - bydgoskie przyspieszyły co prawda zakończenie wojny ze Szwecją, jednak dały podstawy do budowy silnego państwa pruskiego, które wkrótce zaczęło zagrażać Polsce.

Historia
Co to legion?
2 dni temu