Fizyka

7 szkoły podstawowej

Co to jest siła wypadkowa?

 
Siła wypadkowa to siła, której skutek działania jest taki sam jak sił składowych, które działają na ciało.