Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Jaką formę przyjmują czasowniki w czasie Present Continuous?

Kasia
5193
odpowiedziała na to pytanie

Czasowniki w czasie Present Continuous przyjmują formę gerundialną - verb + -ing.

W skład czasownika wchodzi także operator charakterystyczny dla danego czasu - w tym przypadku:

w twierdzeniach: am (I)/is (he/she/it)/are (you/we/you/they);

w przeczeniach: 'm not (I)/isn't (he/she/it)/aren't (you/we/you/they).

Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 2 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 2 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 14 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 16 godzin temu