Fizyka

7 szkoły podstawowej

Czym jest temperatura?

 
Temperatura ciała to miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, z których zbudowane jest to ciało.