Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jak używamy wyrażeń "so", "such", "What" oraz "How"?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Wyrażeń So, Such, What oraz How używamy, żeby wzmocnić opisywaną cechę.

So (tak bardzo) stosujemy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem  (The soup is so tasty - Ta zupa jest taka pyszna).

Such (taki) stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, a such a/an z rzeczownikami policzalnymi  (It was such an amazing performance - To był taki wspaniały występ).

What stosujemy w wyrażeniach tworzonych z przymiotnikiem i rzeczownikiem  (What a great actor! - Co za świetny aktor!)

How stosujemy w wyrażeniach tworzonych z przymiotnikiem   (How exciting! - Ależ to ekscytujące!)

Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 18 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu