Matematyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Matematyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Nierówności z wartością bezwzględną. Krótkie omówienie.

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Aby rozwiązać nierówność algebraicznie, należy skorzystać z zasady występującej w definicji wartości bezwzględnej:

  

Ogólnie mówiąc:

1.  nierówność typu  rozbijamy na dwie nierówności:

        

2.  nierówność typu  rozbijamy na dwie nierówności:

        

Otrzymane wyniki łatwiej najpierw przedstawić na osi liczbowej, a następnie odczytać rozwiązanie nierówności.

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 12 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 14 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 18 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 20 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 22 godzin temu