Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Średnia prędkość?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Średnia prędkość to iloraz całkowitej drogi pokonanej przez ciało i czasu, w jakim ta droga została pokonana:

 

gdzie s - droga, t - czas. 

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 19 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 20 godzin temu