Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Średnia prędkość?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Średnia prędkość to iloraz całkowitej drogi pokonanej przez ciało i czasu, w jakim ta droga została pokonana:

 

gdzie s - droga, t - czas. 

Chemia
Co to są alkiny?
około godziny temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 14 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 17 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 18 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 20 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 24 godzin temu