Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Jak tworzymy liczebniki porządkowe?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Pierwsze 3 liczebniki porządkowe i kilka kolejnych ma nieregularne formy, których należy nauczyć się na pamięć. "Pierwszy" - first (1st), "drugi" - second (2nd), "trzeci" - third (3rd), "piąty" - fifth (5th), "dziewiąty" - ninth (9th) i "dwunasty" - twelfth (12th). Pozostałe liczebniki tworzymy dodając końcówkę "-th" do zwykłego liczebnika albo "-ieth" do równych dziesiątek (twentieth - 20th, thirtieth - 30th, fortieth - 40th itd.) Należy pamiętać, że jeśli liczebnik kończy się jedną z nieregularnych cyfr, to również ma nieregularną formę (41st - forty first).
Chemia
Co to są alkohole?
1 dzień temu
Fizyka
Stała rozpadu.
2 dni temu