Język angielski
4 SP

Jak tworzymy liczebniki porządkowe?

Odpowiedź na pytanie
Pierwsze 3 liczebniki porządkowe i kilka kolejnych ma nieregularne formy, których należy nauczyć się na pamięć. "Pierwszy" - first (1st), "drugi" - second (2nd), "trzeci" - third (3rd), "piąty" - fifth (5th), "dziewiąty" - ninth (9th) i "dwunasty" - twelfth (12th). Pozostałe liczebniki tworzymy dodając końcówkę "-th" do zwykłego liczebnika albo "-ieth" do równych dziesiątek (twentieth - 20th, thirtieth - 30th, fortieth - 40th itd.) Należy pamiętać, że jeśli liczebnik kończy się jedną z nieregularnych cyfr, to również ma nieregularną formę (41st - forty first).
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 9 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 9 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 9 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 9 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 9 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 10 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 11 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 11 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 11 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu