Język polski
6 SP

Wszystko o okoliczniku

Odpowiedź na pytanie

Okolicznik określa w zdaniu orzeczenie, może być wyrażony różnymi częściami mowy. Wyróżniamy okoliczniki:

  • czasu,
  • miejsca, 
  • sposobu,
  • warunku,
  • celu,
  • przyczyny,
  • przyzwolenia,
  • stopnia i miary.
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 4 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 5 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 5 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 5 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 6 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 6 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 6 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 6 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu