Język polski
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Język polski
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Wszystko o okoliczniku

Piotrek
2984
odpowiedział na to pytanie

Okolicznik określa w zdaniu orzeczenie, może być wyrażony różnymi częściami mowy. Wyróżniamy okoliczniki:

  • czasu,
  • miejsca, 
  • sposobu,
  • warunku,
  • celu,
  • przyczyny,
  • przyzwolenia,
  • stopnia i miary.
Chemia
Co to są alkohole?
około 4 godzin temu
Chemia
Co to jest monomer?
około 5 godzin temu
Historia
Skutki traktatu Verdun.
około 18 godzin temu
Fizyka
Co to jest prawo Kirchhoffa?
około 19 godzin temu
Fizyka
Aktywność próbki.
około 19 godzin temu
Fizyka
Stała rozpadu.
około 19 godzin temu
Matematyka
Funkcja liniowa - omówienie.
około 19 godzin temu
Czym jest erotyk?
około 20 godzin temu