Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Kiedy czasownik ma końcówkę "-s"?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Czasownikom w 3. osobie liczby pojedynczej (he / she / it) w czasie Present simple dodajemy końcówkę "-s": get - gets, play - plays. Czasownikom kończącym się na "o" dodajemy "-es": do - does, go - goes. Czasownikom kończącym się na "y" zamieniamy tą końcówkę na "-ies": fly - flies, try - tries. Czasownik "have" ma w 3. osobie nieregularną formę "has".
Geografia
Co to jest plon?
około 3 godzin temu
Język polski
Czym jest średniówka?
około 3 godzin temu