Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Wymień trzy najważniejsze przyczyny Wiosny Ludów (1848 r.)

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
  1. Niezadowolenie społeczeństw europejskich z ustaleń kongresu wiedeńskiego. 
  2. Odradzanie się dążeń niepodległościowych i ożywienie ruchu narodowowyzwoleńczego w Europie (tendencje zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech).
  3. Postulaty reform społecznych - wolność prasy i zgromadzeń oraz wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.
Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 18 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu