Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Co to jest gęstość?

Piotrek
3220
odpowiedział na to pytanie

Gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości: . Jednostką gęstości w układzie SI jest kg/m3.  Powszechnie stosuje się również inne jednostki do określania gęstości substancji: g/cm3 lub g/dm3. Gęstość danej substancji jest wartością stałą w danej temperaturze

Historia
Co to legion?
2 dni temu