Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Co to jest gęstość?

Piotrek
2682
odpowiedział na to pytanie

Gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości: . Jednostką gęstości w układzie SI jest kg/m3.  Powszechnie stosuje się również inne jednostki do określania gęstości substancji: g/cm3 lub g/dm3. Gęstość danej substancji jest wartością stałą w danej temperaturze

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 12 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 14 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 18 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 20 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 22 godzin temu