Historia
5 SP

Co się stało z Pierwszą Świątynią Jerozolimską ,gdy w VI w. p.n.e.Żydzi zbuntowali się przeciwko rządom babilończyków?

Odpowiedź na pytanie

Pierwsza Świątynia Jerozolimska została zburzona przez babilońskie wojska na rozkaz króla Nabuchodonozora II. Miało to miejsce w 587 r. p.n.e. 

Na jej miejscu wybudowano Drugą Świątynię Jerozolimską.

Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 10 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 11 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 12 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu