Język niemiecki
7 SP

Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych.

Odpowiedź na pytanie
Czasowniki nierozdzielnie złożone to czasowniki o przedrostkach: be-, er-, ver-, zer-, miss-, ent-, emp-, ge-. Przykładowo: beginnen (zaczynać), bewundern (podziwiać), erzählen (opowiadać), erklären (tłumaczyć), vergessen (zapominać), verbringen (spędzać), zerstören (niszczyć), missbrauchen (nadużywać), entschuldigen (przepraszać, usprawiedliwiać), empfehlen (polecać), gewinnen (wygrywać), gefallen (podobać się).
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 11 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 11 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 13 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu