Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych.

Piotrek
3000
odpowiedział na to pytanie
Czasowniki nierozdzielnie złożone to czasowniki o przedrostkach: be-, er-, ver-, zer-, miss-, ent-, emp-, ge-. Przykładowo: beginnen (zaczynać), bewundern (podziwiać), erzählen (opowiadać), erklären (tłumaczyć), vergessen (zapominać), verbringen (spędzać), zerstören (niszczyć), missbrauchen (nadużywać), entschuldigen (przepraszać, usprawiedliwiać), empfehlen (polecać), gewinnen (wygrywać), gefallen (podobać się).
Chemia
Co to są alkohole?
1 dzień temu
Fizyka
Stała rozpadu.
2 dni temu