Biologia
 -  I liceum
 -  I lic.

Biologia
 -  I liceum
 -  I lic.

Wyjaśnij pojęcie "Zielona Rewolucja".

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Zielona Rewolucja to wszelkie działania podjęte w latach 60. XX w. przez międzynarodową organizację ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, które miały doprowadzić do zmniejszenia problemu głodu na świecie.

Założeniem rewolucji było zwiększenie produkcji rolnej poprzez wprowadzenie nowych, odporniejszych i bardziej plennych odmian roślin (głównie pszenicy, ryżu, kukurydzy) oraz zastosowaniu zmienionych technologii upraw (zwiększenie zużycia nawozów sztucznych, pestycydów, nawadnianie gruntów, intensywna agrotechnika).

Zielona Rewolucja była prowadzona na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

 

Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 14 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 16 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 18 godzin temu