Chemia

7 szkoły podstawowej

Co to są jony?

 
Jony to cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim - kationy lub ujemnym - aniony.