Język polski

Wymień rodzaje literackie.

 
Rodzaje literackie to: epika, liryka i dramat.