Język polski

I liceum

Podaj definicję wykrzyknika.

 
Jest to nieodmienna część mowy, która służy wyrażeniu silnych emocji (np. Ach! Oj!).