Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Podaj definicję wykrzyknika.

Sylwia
24761
odpowiedziała na to pytanie
Jest to nieodmienna część mowy, która służy wyrażeniu silnych emocji (np. Ach! Oj!).
Biologia
Skład i rola krwi.
około 16 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 18 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 18 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu