Fizyka

Jak zależy gęstość od stanu skupienia?

 
W większości substancji w stanie ciekłym gęstość jest mniejsza niż w stanie stałym. W stanie gazowym substancje mają najmniejsze gęstości (znacznie mniejsze niż w stanie stałym i ciekłym).