Geografia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Geografia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

zastosowania surowców mineralnych?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Surowce mineralne mają bardzo dużo zastosowań w gospodarce. Przykładowo węgiel kamienny i brunatny wykorzystywany jest powszechnie do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Z ropy naftowej produkuje się m.in. paliwa do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy). Kamienie szlachetne służą do wytwarzania biżuterii. Złoża soli kamiennej mają zastosowanie w przemyśle spożywczym. Liczne surowce skalne (piaski, żwiry, granity) wykorzystywane są w budownictwie. Złoża metali (ruda miedzi, żelaza i cynku) przeznaczane są natomiast między innymi do produkcji przewodów elektrycznych, stali oraz pokryć dachowych.
Historia
Co to legion?
1 dzień temu
Chemia
Co to jest kraking?
1 dzień temu