Geografia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Geografia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

zastosowania surowców mineralnych?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Surowce mineralne mają bardzo dużo zastosowań w gospodarce. Przykładowo węgiel kamienny i brunatny wykorzystywany jest powszechnie do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Z ropy naftowej produkuje się m.in. paliwa do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy). Kamienie szlachetne służą do wytwarzania biżuterii. Złoża soli kamiennej mają zastosowanie w przemyśle spożywczym. Liczne surowce skalne (piaski, żwiry, granity) wykorzystywane są w budownictwie. Złoża metali (ruda miedzi, żelaza i cynku) przeznaczane są natomiast między innymi do produkcji przewodów elektrycznych, stali oraz pokryć dachowych.
Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 18 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu