Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Na czym polega pojęcie "Tabula rasa"?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
'Tabula rasa' jest filozoficznym pojęciem rozpowszechnionym w epoce oświecenia przez angielskiego filozofa Johna Locke'a. Łączy się ono z empiryzmem i zakłada, że człowiek rodzi się jako "niezapisana tablica" ('tabula rasa'), a całą wiedzę zdobywa razem z doświadczeniem. Umysł w momencie narodzin jest 'niezapisany', pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy.
Historia
Co to legion?
2 dni temu