5 szkoły podstawowej

Co to jest odwrotność liczby?

 
Jeśli iloczyn dwóch liczb jest równy 1, to jedna z tych liczb jest odwrotnością drugiej. Przykład: 2٠½=1, więc odwrotnością liczby 2 jest liczba ½.
Język polski
Co to argument?
około 8 godzin temu
Matematyka
NWD(266,385)
około 8 godzin temu
Język polski
Czym jest tragizm?
około 9 godzin temu
Język polski
co to jest uosobienie
około 10 godzin temu
Fizyka
Co to jest natężenie prądu?
około 11 godzin temu
Fizyka
Jak działa termos?
około 11 godzin temu
Biologia
Co to jest torfowisko?
około 12 godzin temu
Chemia
Jakie są rodzaje soli?
około 12 godzin temu
Chemia
Jakie jest zastosowanie tlenu?
około 13 godzin temu