Co to jest odwrotność liczby?

 
Jeśli iloczyn dwóch liczb jest równy 1, to jedna z tych liczb jest odwrotnością drugiej. Przykład: 2٠½=1, więc odwrotnością liczby 2 jest liczba ½.
Historia
Co to legion?
2 dni temu