Język niemiecki

5 szkoły podstawowej

Jakie języki urzędowe obowiązują w Szwajcarii?

 
Języki urzędowe w Szwajcarii to: Deutsch (niemiecki), Italienisch (włoski), Französisch (francuski), Rätoromanisch (retoromański). W języku niemieckim nazwy języków piszemy wielką literą.