Język niemiecki
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Język niemiecki
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Jakie języki urzędowe obowiązują w Szwajcarii?

Ola
9293
odpowiedziała na to pytanie
Języki urzędowe w Szwajcarii to: Deutsch (niemiecki), Italienisch (włoski), Französisch (francuski), Rätoromanisch (retoromański). W języku niemieckim nazwy języków piszemy wielką literą.
Biologia
Skład i rola krwi.
około 17 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 19 godzin temu
Biologia
Co to znaczy ekologiczny?
około 19 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 19 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu