Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Pytanie o zawód.

Tomek
odpowiedziała na to pytanie
Jeśli chcemy dowiedzieć się, jaki ktoś wykonuje zawód, pytamy: "Was bist du von Beruf?". Zadając pytanie osobie dorosłej, używamy formy grzecznościowej: "Was sind Sie von Beruf?"
Historia
Co to legion?
1 dzień temu