Język niemiecki

7 szkoły podstawowej

Które przyimki łączą się z biernikiem?

 
Z biernikiem (Akkusativ) łączą się przyimki: durch (przez), für (dla, za), gegen (przeciwko, około), ohne (bez), um (o, dookoła), entlang * (wzdłuż). * Jeśli przyimek entlang występuje po rzeczowniku - wymaga biernika, jeśli używany jest przed rzeczownikiem, wymaga dopełniacza.