oceń prawdziwość podanych zdań wybierz p jeśli zdanie jest prawdziwe albo f jeśli jest fałszywe 20% liczby 49 jest większe niż 5% liczby 400 liczba której 15% jest równe 12 jest mniejsza niż 85 - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Matematyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

oceń prawdziwość podanych zdań wybierz p jeśli zdanie jest prawdziwe albo f jeśli jest fałszywe 20% liczby 49 jest większe niż 5% liczby 400 liczba której 15% jest równe 12 jest mniejsza niż 85

,
Agnieszka
5764
odpowiedziała na to pytanie

 liczby  jest większe niż  liczby  - FAŁSZ

Obliczamy  z liczby :

 

Obliczamy  z liczby :

 


Liczba której  jest równe  jest mniejsza niż  - PRAWDA

Wyznaczamy liczbę, której  jest równe .

 

 

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Cząstka A o dodatnim ładunku elektrycznym q i masie m wpada w obszar pola elektrycznego, wytwarzanego przez dwie równoległe i przeciwnie naładowane okładki kondensatora płaskiego. Kierunek prędkości początkowej v0 cząstki A jest równoległy do okładek. Przyjmij, że pole elektryczne w obszarze ruchu cząstki jest jednorodne, a cząstka podczas ruchu nie oddziałuje z innymi cząstkami, które mogą być w przestrzeni pomiędzy okładkami. Pomiń wpływ innych pól. Po pewnym czasie, w tym samym miejscu i z tą samą prędkością początkową (co do kierunku, zwrotu i wartości) co cząstka A, do pola elektrycznego wpada cząstka B. Ładunek elektryczny cząstki B jest taki sam jak ładunek cząstki A, natomiast masa cząstki B jest 4 razy większa od masy cząstki A.
Uzupełnij dwa poniższe zdania wpisując w puste miejsce odpowiednią wartość.
1. Jeżeli wartość przyspieszenia cząstki A wynosi a, to wartość przyspieszenia cząstki B wynosi ..........................
2. Jeżeli czas (liczony od momentu, gdy dana cząstka wpada w pole elektryczne) dotarcia cząstki A do jednej z okładek wynosi t, to czas dotarcia cząstki B do tej samej okładki wynosi ..........................
3. Jeżeli wartości prędkości początkowych obu cząstek wynoszą v0, to tuż przed uderzeniem w okładkę, składowe prędkości w kierunku równoległym do okładek mają wartości odpowiednio: ............... (cząstki A) oraz ................... (cząstki B).
1 dzień temu