Język niemiecki

6 szkoły podstawowej

Co to jest zaimek zwrotny?

 
Zaimek zwrotny to polskie nieodmienne "się". W języku niemieckim zaimek zwrotny "sich" odmienia się przez osoby: ich - mich, du - dich, er / sie / es - sich, wir - uns, ihr - euch, sie / Sie - sich. Uwaga, czasowniki, które są w języku polskim zwrotnymi, nie są nimi w języku niemieckim i odwrotnie. Przykładowo: sich unterhalten - rozmawiać, lernen - uczyć się, lachen - śmiać się.