Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Język niemiecki
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Co to jest zaimek zwrotny?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Zaimek zwrotny to polskie nieodmienne "się". W języku niemieckim zaimek zwrotny "sich" odmienia się przez osoby: ich - mich, du - dich, er / sie / es - sich, wir - uns, ihr - euch, sie / Sie - sich. Uwaga, czasowniki, które są w języku polskim zwrotnymi, nie są nimi w języku niemieckim i odwrotnie. Przykładowo: sich unterhalten - rozmawiać, lernen - uczyć się, lachen - śmiać się.
Biologia
Skład i rola krwi.
około 17 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 19 godzin temu
Biologia
Co to znaczy ekologiczny?
około 20 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 20 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu