Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Co znaczy słowo "chemistry"?

Dominik
11962
odpowiedział na to pytanie
"chemistry" to chemia, czyli przedmiot szkolny.
Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 5 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 5 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 17 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 19 godzin temu