Chemia

Chemia

Co to jest woda wapienna?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Jest to nasycony roztwór wodny wodorotlenku wapnia, jest stosowana do wykrywania obecności tlenku węgla(IV).
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 11 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 14 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 16 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 21 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 23 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
1 dzień temu