Prostokąt o wymiarach 5cm i 10cm może być powierzchną boczną dwóch różnych walców. Czy objętość walca o wysokości 5cm i objętość walca o wysokości 10cm są równe? Zaznacz TAK lub NIE oraz poprawne uzasadnienie. A. Pierwszy walec ma dwa razy większą wysokość a, drugi walec ma dwa razy większy obwód podstawy. B. Objętość wyższego walca jest równa 125/2pi cm3, a objętość niższego walca jest równa 125/pi cm3 - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  gimnazjum
 -  Gim.

Matematyka
 -  gimnazjum
 -  Gim.

Prostokąt o wymiarach 5cm i 10cm może być powierzchną boczną dwóch różnych walców. Czy objętość walca o wysokości 5cm i objętość walca o wysokości 10cm są równe? Zaznacz TAK lub NIE oraz poprawne uzasadnienie. A. Pierwszy walec ma dwa razy większą wysokość a, drugi walec ma dwa razy większy obwód podstawy. B. Objętość wyższego walca jest równa 125/2pi cm3, a objętość niższego walca jest równa 125/pi cm3

,
Ola
31767
odpowiedziała na to pytanie

Obliczmy promień podstawy walca o wysokości 5 cm:   

     

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Fizyka
Cząstka A o dodatnim ładunku elektrycznym q i masie m wpada w obszar pola elektrycznego, wytwarzanego przez dwie równoległe i przeciwnie naładowane okładki kondensatora płaskiego. Kierunek prędkości początkowej v0 cząstki A jest równoległy do okładek. Przyjmij, że pole elektryczne w obszarze ruchu cząstki jest jednorodne, a cząstka podczas ruchu nie oddziałuje z innymi cząstkami, które mogą być w przestrzeni pomiędzy okładkami. Pomiń wpływ innych pól. Po pewnym czasie, w tym samym miejscu i z tą samą prędkością początkową (co do kierunku, zwrotu i wartości) co cząstka A, do pola elektrycznego wpada cząstka B. Ładunek elektryczny cząstki B jest taki sam jak ładunek cząstki A, natomiast masa cząstki B jest 4 razy większa od masy cząstki A.
Uzupełnij dwa poniższe zdania wpisując w puste miejsce odpowiednią wartość.
1. Jeżeli wartość przyspieszenia cząstki A wynosi a, to wartość przyspieszenia cząstki B wynosi ..........................
2. Jeżeli czas (liczony od momentu, gdy dana cząstka wpada w pole elektryczne) dotarcia cząstki A do jednej z okładek wynosi t, to czas dotarcia cząstki B do tej samej okładki wynosi ..........................
3. Jeżeli wartości prędkości początkowych obu cząstek wynoszą v0, to tuż przed uderzeniem w okładkę, składowe prędkości w kierunku równoległym do okładek mają wartości odpowiednio: ............... (cząstki A) oraz ................... (cząstki B).
1 dzień temu