Jakie są nazwy przestępstw i przestępców? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Język angielski
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Jakie są nazwy przestępstw i przestępców?

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

"arson" - "arsonist"  (podpalenie - podpalacz);

"crime" - "criminal"  (zbrodnia - przestępca);

"burglary" - "burglar"  (włamanie - włamywacz);

"hijacking" - "hijacker"  (porwanie samolotu/autobusu - porywacz);

"kidnapping" - "kidnapper"  (porwanie - porywacz);

"murder" - "murderer"  (morderstwo - morderca);

"pickpocketing" - "pickpocket" ( kradzież kieszonkowa - kieszonkowiec);

"robbery" - "robber"  (rabunek - rabuś);

"shoplifting" - "shoplifter"  (kradzież sklepowa - złodziej sklepowy);

"theft" - "thief"  (kradzież - złodziej).

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019