Historia

Dlaczego Jana Kochanowskiego możemy nazwać człowiekiem renesansu?

Odpowiedź na pytanie

Jana Kochanowskiego możemy nazwać człowiekiem renesansu, ponieważ był on wszechstronnie wykształcony, posiadał rozległe zainteresowania oraz bogatą wiedzę w wielu dziedzinach. Człowiek renesansu to humanista, który uważał, iż został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest więc istotą twórczą, godną zachwytu oraz uwagi.

Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 11 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 11 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 12 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 13 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu