Język polski

Język polski

Wymyśl jak najwięcej eufemizmów którymi można zastąpić słowa "kraść" "kłamać"

Justyna
16
odpowiedziała na to pytanie
kraść: pożyczyć na wieczne oddanie, przywłaszczyć, mieć długie/ lepkie ręce kłamać: mijać się z prawdą, przekręcać fakty, wprowadzać kogoś w błąd, odwracać kota ogonem, opowiadać bajki
Matematyka
2x^2-12x+10>0
1 dzień temu
Matematyka
log15-log3/2
1 dzień temu
Matematyka
log2(2sqrt2)
1 dzień temu
Matematyka
log5sqrt(5)
1 dzień temu
Matematyka
log2(2)
1 dzień temu
Matematyka
2x^3+5x^2+2x=0
1 dzień temu
Matematyka
x-2/x+4=5/6
1 dzień temu
Chemia
Co to są alkiny?
1 dzień temu