Język polski

Język polski

Wymyśl jak najwięcej eufemizmów którymi można zastąpić słowa "kraść" "kłamać"

Justyna
18
odpowiedziała na to pytanie
kraść: pożyczyć na wieczne oddanie, przywłaszczyć, mieć długie/ lepkie ręce kłamać: mijać się z prawdą, przekręcać fakty, wprowadzać kogoś w błąd, odwracać kota ogonem, opowiadać bajki
Geografia
Co to jest plon?
około 3 godzin temu
Język polski
Czym jest średniówka?
około 3 godzin temu