Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Czym się różnią czasowniki "fit", "suit" i "match"?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Wszystkie trzy czasowniki mają podobne znaczenie: "pasować", ale czasownik "fit" oznacza, że coś pasuje do rozmiaru czegoś/jest w odpowiednim (czyimś) rozmiarze, np. ubranie; czasownik "suit" używany jest, kiedy mamy na myśli, że coś pasuje do kogoś - jeśli komuś pasuje dane ubranie/fryzura, to znaczy, że dobrze w nim/niej wygląda lub np. jest odpowiednie do danej okazji. Natomiast czasownik "match" oznacza, że coś pasuje do czegoś, np. buty pasują do torebki.
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 10 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 15 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 17 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 19 godzin temu