Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Czym się różnią czasowniki "fit", "suit" i "match"?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Wszystkie trzy czasowniki mają podobne znaczenie: "pasować", ale czasownik "fit" oznacza, że coś pasuje do rozmiaru czegoś/jest w odpowiednim (czyimś) rozmiarze, np. ubranie; czasownik "suit" używany jest, kiedy mamy na myśli, że coś pasuje do kogoś - jeśli komuś pasuje dane ubranie/fryzura, to znaczy, że dobrze w nim/niej wygląda lub np. jest odpowiednie do danej okazji. Natomiast czasownik "match" oznacza, że coś pasuje do czegoś, np. buty pasują do torebki.
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 19 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 20 godzin temu