Język polski

4 szkoły podstawowej

co to jest epitet ?

 
Epitet to wyraz, który określa rzeczownik. Najczęściej jest wyrażony przymiotnikiem. Np. w zwrocie "piękny poranek" wyraz "piękny" jest epitetem, który określa rzeczownik "poranek".