Biologia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Biologia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Wyjaśnij, na czym polega proces trawienia.

Piotrek
2676
odpowiedział na to pytanie
TRAWIENIE jest to proces, który polega na rozkładzie składników pokarmowych zawartych w pożywieniu, na związki proste, które mogą być wchłonięte przez komórki organizmu.
WOS
Czym jest referendum?
około 7 godzin temu
Język polski
Co to jest archaizm ?
około 20 godzin temu