Geografia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Geografia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jakie są konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej i południkowej Polski?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Do najważniejszych konsekwencji rozciągłości równoleżnikowej Polski należy zaliczyć różnicę czasu słonecznego między wschodem Słońca na wschodnich i zachodnich krańcach naszego kraju. Różnica ta wynosi około 40 minut. Taka sama różnica dotyczy zachodu Słońca na tych obszarach. Dosyć duża rozciągłość równoleżnikowa Polski (około 10 stopni) sprawia, że Polska położona jest w dwóch strefach czasowych. Najważniejszą konsekwencją rozciągłości południkowej Polski jest natomiast różnica w długości trwania dnia i nocy. Latem dzień jest dłuższy na północy kraju, natomiast najkrótszy na południu. Zimą sytuacja jest odwrotna. Drugą ważną konsekwencją rozciągłości południkowej Polski jest różnica w wysokości górowania Słońca. Na południu naszego państwa Słońce zawsze góruje o około 6 stopni wyżej, niż na północy. Wynika to oczywiście z różnicy szerokości geograficznej.
Chemia
Co to są alkohole?
1 dzień temu
Fizyka
Stała rozpadu.
2 dni temu