Geografia
7 SP

Jakie są konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej i południkowej Polski?

Odpowiedź na pytanie
Do najważniejszych konsekwencji rozciągłości równoleżnikowej Polski należy zaliczyć różnicę czasu słonecznego między wschodem Słońca na wschodnich i zachodnich krańcach naszego kraju. Różnica ta wynosi około 40 minut. Taka sama różnica dotyczy zachodu Słońca na tych obszarach. Dosyć duża rozciągłość równoleżnikowa Polski (około 10 stopni) sprawia, że Polska położona jest w dwóch strefach czasowych. Najważniejszą konsekwencją rozciągłości południkowej Polski jest natomiast różnica w długości trwania dnia i nocy. Latem dzień jest dłuższy na północy kraju, natomiast najkrótszy na południu. Zimą sytuacja jest odwrotna. Drugą ważną konsekwencją rozciągłości południkowej Polski jest różnica w wysokości górowania Słońca. Na południu naszego państwa Słońce zawsze góruje o około 6 stopni wyżej, niż na północy. Wynika to oczywiście z różnicy szerokości geograficznej.
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 11 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 11 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 12 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 12 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 12 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 13 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 13 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu