Język polski

Podaj definicję przydawki.

Odpowiedź na pytanie
Przydawka to część zdania określająca rzeczownik. Może być wyróżniona np. przymiotnikiem (ciekawa książka), liczebnikiem (trzeci utwór), wyrażeniem przyimkowym (bluzka z bawełny).
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 8 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 8 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 9 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 9 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 9 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 10 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 10 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 10 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 10 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu