Biologia
 -  III liceum
 -  III lic.

Biologia
 -  III liceum
 -  III lic.

Co to jest poliploidalność?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
POLIPLOIDALNOŚĆ oznacza posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch zestawów chromosomów. Poliploidalność jest częstym zjawiskiem u roślin, zaś u zwierząt jest letalna tj. prowadzi do śmierci.
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 13 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 15 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 19 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 21 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 23 godzin temu