Biologia
 -  III liceum
 -  III lic.

Biologia
 -  III liceum
 -  III lic.

Co to jest poliploidalność?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
POLIPLOIDALNOŚĆ oznacza posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch zestawów chromosomów. Poliploidalność jest częstym zjawiskiem u roślin, zaś u zwierząt jest letalna tj. prowadzi do śmierci.
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 19 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 20 godzin temu