Przyroda

6 szkoły podstawowej

Kto jest autorem teorii heliocentrycznej?

 
Autorem teorii heliocentrycznej jest Mikołaj Kopernik. Przedstawił ją w swoim dziele "O obrotach sfer niebieskich".