Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Kto jest autorem teorii heliocentrycznej?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Autorem teorii heliocentrycznej jest Mikołaj Kopernik. Przedstawił ją w swoim dziele "O obrotach sfer niebieskich".
Biologia
Skład i rola krwi.
około 18 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 20 godzin temu
Biologia
Co to znaczy ekologiczny?
około 21 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 21 godzin temu