Geografia

II liceum

Co oznacza skrót PKB?

 
PKB to produkt krajowy brutto, jeden z najważniejszych mierników wykorzystywanych w ekonomii. Wartość tego miernika podawana jest najczęściej w dolarach amerykańskich. Obrazuje on wielkość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego państwa/regionu. Zależy między innymi od poziomu rozwoju gospodarczego, liczby ludności oraz struktury zatrudnienia.
Fizyka
Podaj 3 przykłady elektrowni.
około 2 godzin temu
Język niemiecki
Zegarek po niemiecku.
około 17 godzin temu
Chemia
Jak zbudowany jest atom?
około 18 godzin temu
Matematyka
dzielnik 70
około 19 godzin temu
Język polski
Funkcje mitów.
około 22 godzin temu
Język polski
Co to obłok?
około 23 godzin temu
Matematyka
0,345 ile to procent
około 23 godzin temu
Fizyka
Jak obliczyć stopnie kelwina?
około 23 godzin temu