Geografia
 -  II liceum
 -  II lic.

Geografia
 -  II liceum
 -  II lic.

Co oznacza skrót PKB?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
PKB to produkt krajowy brutto, jeden z najważniejszych mierników wykorzystywanych w ekonomii. Wartość tego miernika podawana jest najczęściej w dolarach amerykańskich. Obrazuje on wielkość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego państwa/regionu. Zależy między innymi od poziomu rozwoju gospodarczego, liczby ludności oraz struktury zatrudnienia.
Geografia
Co to jest plon?
około godziny temu
Język polski
Czym jest średniówka?
około 2 godzin temu