Język niemiecki

6 szkoły podstawowej

Kiedy przed rzeczownikiem występuje rodzajnik nieokreślony?

 
Rodzajnik nieokreślony (ein-, eine-) poprzedza rzeczowniki, o których mówimy po raz pierwszy, wcześniej o nich nie wspominaliśmy, osoby lub przedmioty bliżej nam nieznane. Używamy go także mówiąc o osobie / rzeczy jednej z wielu, a także po wyrażeniu es gibt. Rodzajnik nieokreślony odmienia się przez przypadki. Zapamiętaj! Rzeczowniki w liczbie mnogiej nie mają rodzajnika nieokreślonego!