Historia
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Historia
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Do czego służy mapa historyczna?

Paulina
71229
odpowiedziała na to pytanie

Mapa to graficzne przedstawienie danego obszaru, na przykład państwa, kontynentu lub całej kuli ziemskiej.

Mapy historyczne przedstawiają wydarzenia oraz zmiany, które zachodziły w przeszłości. Na mapach historycznych używa się innych symboli niż na mapach geograficznych. Przykładowo: kierunki przemarszu wojsk oznaczane są najczęściej za pomocą strzałek, natomiast miejsca ważniejszych bitew określa się poprzez dwie skrzyżowane szable lub miecze.

Przyroda
Jak poznawać przyrodę?
około 8 godzin temu