Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Co to znaczy, że luki w zdaniach należy uzupełnić czasownikami w Imperfekt?

Tomek
odpowiedziała na to pytanie
Imperfekt (zwany też Präteritum) jest to jeden z czasów przeszłych w języku niemieckim. Używa się go przede wszystkim w bajkach i baśniach, relacjach, opowiadaniach. Jego form należy się uczyć na pamięć, znajdują się one najczęściej na końcu podręcznika w drugiej kolumnie tabeli z nieregularnymi formami czasu przeszłego. Przykładowe zdania w czasie Imperfekt: Gestern war ich bei meinen Großeltern. (Wczoraj byłem u dziadków.) Er hatte Angst. (Bał się.) Der Arzt verschrieb mir Medikamente. (Lekarz przepisał mi leki.)
Chemia
Co to są alkohole?
1 dzień temu
Fizyka
Stała rozpadu.
1 dzień temu